Rehabilitering

Efter en behandling vil du få nogle øvelser, der gerne skal udføres dagligt mellem behandlingerne eller så ofte som muligt. Disse øvelser skal hjælpe hesten eller hunden med at beholde den genopnåede bevægelighed og genvinde normal funktion i et område. Øvelserne er designet til at stimulere området – fx ved berøring af bagparten under anvendelse af specifikke teknikker – med henblik på at maksimere mængden af information til og fra området, hvilket vil øge muskelstyrken i området.

Undervisning af hest og rytter samt træning af hesten

For at sikre, at hesten fungerer så godt som muligt, samt at du får nogle yderligere værktøj til at sikre dette, tilbyder jeg at undervise dig og din hest i nogle gymnasticerende øvelser eller at træne hesten for dig hos dig selv. De anvendte teknikker er baseret på Straightness Training, hvor hestens naturlige asymmetri indledningsvist kortlægges. På baggrund af den naturlige asymmetri kan der anvendes 6 specifikke trin, der hjælper hesten til at placere tyngdepunktet korrekt. Ved at anvende disse øvelser tilstræbes det, at hesten bliver lige stærk og smidig til begge sider. Samtidig lærer du at mærke efter om hesten bruger sig ens til begge sider. Målet er at gøre det muligt for hesten – ved hjælp af træning og opfølgende behandlinger – at forsøge at undgå skader samt at sikre dig en sund og rask ridehest.

Træningen foregår med kapsun og indledningsvist med én tøjle placeret midt på næseryggen (groundwork), herefter longearbejde og med to tøjler (work in hand). Når signalerne er ordentligt indlært kan de overtages af rytteren, der lærer at korrigere ubalancer i hesten, og man kan fortsætte udviklingen fra hesteryg.

Kodeord for træningsformen er lethed, smidighed, styrke og elegance.